Til Rallyfolket.

Jeg har i dag talt med Midt og Vestsjællands politi vedrørende mulighed for test af vores rallybiler. Vi er blevet enige om at vente til Mette Frederiksen melder ud senest den 10. maj. Ud fra det laver vi i samarbejde med kommunen og politiet en plan for, hvordan det kan lade gøre. Men I skal nok få testet.

Med hensyn til R1/C1 kurserne, som blev aflyst, forventer vi at holde dem hen over sommeren efter de gældende regler. Ole Frederiksen, der skal undervise, har indvilget i at holde flere kurser med få deltagere, hvis det bliver nødvendigt. Tidligere tilmeldte og medlemmer af ASKH vi få direkte besked. Ellers følg med på Rallyinfo eller DASU’s kalender.

Vi er klar over, at tiden er lang, men som jeg er informeret, er der ingen af jer, der lever af at køre rally. Så glæd jer over det!

Lene Jørgensen
ASKH

 

Hit Counter