Medie-akkreditering 2020

Rallyudvalget har de seneste par måneder arbejdet på at få skabt nogle ensartede rammer og regler for medier, fotografer og TV aktørers arbejdsbetingelser i 2020.

Vi har inddraget forskellige aktører i arbejdet for at få deres input, herunder Racemedia, og kan nu meddele, at der er udarbejdet et regelsæt for akkreditering af mediefolk, der vil gælde for alle discipliner under RU’s ressortområde i DASU. Et regelsæt, hvor vi har forsøgt at imødekomme så mange ønsker som muligt, så vi giver de bedst mulige arbejdsvilkår for akkrediterede fotografer og andre medier, under størst mulig hensyntagen til egen og andres sikkerhed. Regelsættet vil være gældende for DSR, men vi ønsker i RU, at alle vil tage godt imod det og benytte det fremover ved akkreditering af mediefolk.

Reglerne vil blive præsenteret på dommer-/løbslederseminaret den 29. februar 2020.

Regler og akkrediterings-ansøgningsblanket vil være tilgængelig på DASU’s hjemmeside snarest muligt.

Med venlig hilsen
Rallyudvalget

 

Hit Counter