NYKØBING F. MOTOR SPORT
GIK HELT ”KURSUS-AMOK“

 Tekst Morten Dam. Foto: JL/Nykøbing F. Motor Sport

Rallysport er andet og mere end hurtige kørere og rappe biler, for uden en solid skare fodfolk med officialuddannelse, kunne der ikke køres så meget som en meter. Og der skal løbende følges op på uddannelserne og der skal uddannes nye, så der er folk nok til afvikling af rallysportens forskellige discipliner.

Det tog Nykøbing F. Motor Sport i en weekend helt seriøst med en dag proppet med kursusaktivitet.

 

18 NYE RALLYOFFICIALS

Dagen startede med en teoretisk gennemgang af klubrallydisciplinen og blev af løbsleder Sten Hansen fulgt op med praktisk undervisning assisteret af et par af klubbens erfarne rallykørere. 

Midt på dagen blev der taget fat på et kursus for rallyofficials; en fortsættelse af det specialkursus i sikkerhed, som havde premiere i december. 

Temaets røde tråd er sammenfattet i et responsum med titlen ”Ophold, Færden og Funktion på Rallyprøver“, som beskriver og gennemgået de risici og farer, som kan være forbundet med rally og hvilke forholdsregler med som official skal iagttage både i forhold til tilskuere og deltagere som til sig selv.

Efter uddannelsen af det første hold officials i december fulgte så et kursus for yderligere 18 unge og ældre aspiranter med og uden erfaring med rallyprøver, men som efterfølgende kunne vifte med en licens som bevis på at have gennemført og bestået det vigtige sikkerhedskursus for rallyofficials.

 

SAFETY FIRST - OG I DEN
RIGTIGE RÆKKEFØLGE

Kursusprogrammet er udviklet af løbsleder John Larsen og gennemgår først og fremmest de sikkerhedsmæssige aspekter omkring tilskuerforhold såvel som for rallyofficials selv.  Det vil sige fra opsætning af markeringer og afspærringer på en rallyprøve, radiokommunikation, konflikthåndtering med ”bedrevidende“ tilskuere, tidskontrol, tælling af omgange, back-up funktioner etc.

Uheld kan forekomme, når rallybiler kører af vejen. Som oftest uden alvorlige følger, men uanset uheldets karakter skal en veluddannet official selvsagt vide præcis, hvordan en given situation skal gribes an. Ikke bare hvad der skal gøres, men også i den rigtige rækkefølge - og uden at gå i panik!

 

INDMELDES I KLUBBEN

- Mellem 80 og 90 procent af vore officials er ikke medlemmer af klubben og dermed heller ikke af Dansk Automobil Sports Union, men det ændrer vi på nu ved at indmelde dem i DASU og lade Nykøbing F. Motor Sport betale deres kontingent, fortæller John Larsen, og tilføjer:

- For de officials, som i løbet af sæsonen er i aktiv tjeneste, betaler vi også kontingentet for det følgende år. I modsat fald må de selv betale, hvis de fortsat vil være medlemmer og kunne fungere som rallyofficial.

Nykøbing F. Motor Sport udstyrer alle rallyofficials med et nummereret ID-kort og får derved et overblik over klubbens officialkorps - hvor mange og hvilke officials, der er på ”arbejde“ på given rallyprøve.

Ordningen bidrager desuden til at knytte klubbens officials tættere til klublivet og sporten. Som medlemmer er rallyofficials ligeså vigtige for klubben som de aktive kørere. 

Uden gode officials kan der ikke køres rally!