RALLY REGLEMENT

Ved en fejl er beskrivelsen af straffe for overtrædelser af færdselsloven ikke kommet med i det nye reglement for nationalt rally.

Derfor er følgende tilføjet reglementets punkt 3.33.000 som et rettelsesblad:
Første registrerede færdselsforseelse straffes med 5 minutters tidstillæg. Næste registrerede færdselsforseelse i samme arrangement straffes med udelukkelse.