Kommentar til ”åbent brev”.

Jeg diskuterer ellers aldrig via medier eller Facebook, men jeg bliver simpelt hen nødt til at tage til genmæle over for Niels Erik Jørgensens åbne brev.

Straf på 5 min. ved første gangs hastighedsoverskridelse. NEJ sådan har det IKKE været siden 1985!

I 2009-2011 var det 10 sekunder første gang og op til udelukkelse 2. gang. (Reglement 3. 11.1.1, standard tillægsregler 12.5.1).

I 2012 og frem var det 10 sekunder første gang og udelukkelse 2. gang (standard tillægsregler 15.4.4, 15.4.5).

I 2017 var det 10 sekunder første gang og udelukkelse 2. gang (standard tillægsregler 12.5.1) i danske løb. I FIA ansøgte løb (Rally Denmark) var det 1. og 2. gang bøder, så 5 minutter og derefter udelukkelse.

I 2018 havde man det først slet ikke med i reglementet, det kom meget senere, og her sprang man så direkte til 5 minutter første gang uvist af hvilken årsag.

Det er vigtigt at pointere, at man gennem årene har villet efterkomme kravet i Justitsministeriets Cirkulære om tidsstraf, men kun med 10 sekunder første gang. Har man så ikke fattet det, må man op på 5 minutter og senere ud.

Samtidig har begrebet straf i forbindelse med trafikforseelser kun været baseret på myndighedernes indgriben f.eks. hastighedsmålinger og ikke vores egne. Det var i alle tilfælde hvad, der blev aftalt dengang i 1985.

Lene Jørgensen
ASK Hedeland