Brev til DASU rallyudvalg 10. juni 2018

Hastighedsovertrædelse

Den aktuelle debat omkring hastighedsovertrædelser på transportetaper giver anledning til følgende kommentarer fra et løbsledersynspunkt:

Som udgangspunkt skal rallykørere opføre sig BEDRE end ”Hr. og Fru Jensen” i almindelighed gør i trafikken – os lægger man nemlig mærke til !

Vores biler ser anderledes ud og lyder anderledes end normale gadebiler, og det giver ofte en opfattelse af at vi kører for stærkt eller på andre måder overtræder færdselsloven. Berettiget eller ikke berettiget, men det er nu engang den opfattelse mange udenforstående har.

Politiet er helt klar over dette forhold, og ”tager det roligt” når der komme beboerklager. Og beboerklager over ”sindssyg kørsel” er der altid nogle af, når vi afvikler vores arrangementer. Som jeg tidligere har dokumenteret var der efter DM3 på Fyn i maj usædvanligt mange klager, og det fik Fyns Politi til at reagere. Meldingen er meget kort at vi skal få styr på vores deltagere på transportetaperne, ellers får vi ikke flere tilladelser til afvikling af rally på Fyn. Den situation tager jeg som løbsleder meget alvorligt, og det synes jeg også at alle andre i rallysporten bør gøre.

Jeg ser derfor med stor tilfredshed på at arrangøren af DM4 – Randers Auto Sport – i samarbejde med DASU’s Rallyudvalgt havde iværksat en hastighedskontrol under løbet. Det er et udtryk for rettidig omhu, og et udtryk for at rallysporten påtager sig et ansvar og aktivt gør noget ved problemet.

Ikke uventet har det foranlediget protester og debat blandt deltagerne og der er mange forklaringer og undskyldninger i omløb. Det kan vi ikke bruge til noget som helst !

Der er masser af tid til at nå frem til næste tidskontrol. I Danmark straffer vi meget mildt med 1 sek. pr. minut man kommer for sent, i modsætning til den internationale straf på 10 sek. pr. minut, netop for at sikre at deltagerne kører pænt på transportetaperne. Løbsledere laver også fejl, og det hænder at en køretid er blevet for knap. Det berettiger ikke nogen til ikke at overholde færdselsloven !  - i en sådan situation vil enhver ansvarlig løbsleder godskrive strafsekunderne.

Justitsministeriet Cirkulære nr. 62 foreskriver at der skal gives tidsstraf for færdselsforseelser første gang og anden gang skal deltageren udelukkes. Dette krav afspejles naturligvis i vores reglement med 5 min. straf for første forseelse og udelukkelse for anden forseelse – og sådan har det i øvrigt været siden 1985 og måske før.

Der er altså ikke mulighed for at straffe med bøder.

Af debatten fremgår det at man ikke betragter en hastighedsoverskridelse på 30-40 % eller mere, som særligt alvorligt. Må jeg erindre om at en hastighedsoverskridelse på 30 % udløser er klip i kørekortet ude i ”det virkelige liv” – det synes jeg er en alvorlig straf.

Nogle mener også at vores trackingsystem ikke skal bruges til fartkontrol – vil man hellere have at Politiet foretager kontrollen ?  Lad os nu bruge de teknologiske muligheder der findes i 2018. Det gør man i stort omfang i mange internationale rallyer – så det kan vi også i Danmark.

Kontrollen handler på ingen måde om at ”fange nogen og straffe dem” – kontrollen handler om at stoppe deltagernes hastighedsovertrædelser under vores arrangementer.

Nu er det bevist at vi har et problem – lad os få det stoppet lynhurtigt inden andre stopper rallysporten !

 Opfordringen til rallyudvalget er at fastholde kontrollen, da det bestemt ikke ser ud til at selvjustits virker på dette område.

Med venlig hilsen
Niels Erik Jørgensen
Løbsleder

 

 

Hit Counter