Problemer i Oresund Rally fuldt belyst
Udefra kommende fejlkilder lagde resultatberegningen ned

 Af Michael Eisenberg

Efter at resultatet af Dansk Rally Clubs Oresund Rally ikke kunne offentliggøres på løbsaftenen den 9. juni, har løbsledelsen arbejdet intenst med at finde årsagerne, og nu kan løbsleder Erik Andersen, Virum, kaste lys over, hvad der gik galt. Han oplyser, at fejlene i løbet, der er tællende som 3. afdeling i FDM DASU Classic-serien, fordeler sig på to hovedområder, det nye tidtagningssystem og procedurer for resultatberegning.

"Hver deltagende bil er udstyret med en transponder, som kommunikerer med en tracker opstillet ved hver af de hemmelige tidskontroller. Vores gennemgang efter løbet har vist, at der var visse problemer med transpondernes placering i bilerne og med kommunikationen generelt mellem transpondere og trackere, også selv om vi havde fulgt alle procedurer," fortæller Erik Andersen.

I selve beregningen af løbets resultat opstod der ligeledes problemer:

"I løbsledelsen fulgte vi anbefalingen om at have bemandede hemmelige tidskontroller med manuel tidtagning som supplement til den elektroniske tidtagning. Imidlertid findes der ikke en skriftlig procedure for bearbejdning af både elektroniske og manuelle data. Data skulle have være indlæst i en bestemt rækkefølge, som vi ikke var bekendt med, og som ikke var beskrevet noget sted, og derfor gik resultatberegningen ned," oplyser Erik Andersen.

Løbsledelsen for Oresund Rally har efterfølgende udarbejdet en rapport til Dansk Automobil Sports Unions Vejsportsudvalg for at bidrage til at afhjælpe mulige fejlkilder ved de næste løb i FDM DASU Classic-serien.

"I løbsledelsen anser vi ikke os selv for ansvarlige for de fejl, der lagde resultatberegningen ned. Der fandtes ingen skriftlige eller mundtlige instrukser, der kunne have garderet os mod de ovenfor beskrevne hændelser," konkluderer Erik Andersen. Han håber at se mange deltagere til næste udgave af Oresund Rally i 2019, hvor han forventer, at såvel den nye elektroniske tidtagning som resultatberegning spiller perfekt sammen.

 

 

 

Hit Counter