Dødsfald

Gert Duch Mortensen, tidligere formand for Ballerup og Omegns Motorklub (BOM),
døde fredag den 2. februar 2018.

 

Gert's kærlighed til motorsporten gjaldt specielt rallysporten, hvor han i sine yngre dage var en utrolig aktiv rallykører med mange flotte placeringer på repertoiret.

Udover at være aktiv i sporten som udøver, har Gert været medlem af DASU's rallyudvalg, en stor inspirator for et utal af unge mennesker, bagmand for mange tiltag for at få unge mennesker ind i sporten, lavet et utal af manøvreprøvearrangementer og sidst men ikke mindst, været "generator" for klubben BOM.

Gert blev 68 år gammel.

Vores tanker går til Gert's kone Mette og sønnen Christian.

 Æret være Gert's minde.

 Anni Andersen
 Tidl. Best.medlem DASU/formand SASU