Tävlingsinbjudan

      Temahallen grussprint

 

                Lördagen den 2 juni 2018

 

 

                                    

TÄVLINGSINBJUDAN   

Temahallen grussprint

Tävlingen anordnas i full överenskommelse med Svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser samt dessa tilläggsregler och ev tillkommande PM.

 

1.    TÄVLINGSARRANGÖR

Hässleholms Motorklubb arrangerar nationella Temahallen grussprint  med internationellt deltagande i Hässleholm den 2/6 2018.

 

2.    ORGANISATIONSKOMMITTÉ

Morgan Green, Martin Holm, Lena Lönn, L-G Eriksson,  Micke Björnsson, Sebastian Steiner, Ingvar Olsson,  Arne Ekelund,                               Patrik Lundahl, Anita Danielsson, Torgny Johansson.

 

3.    TÄVLINGSLEDARE     

Morgan Green                           073-521 76 09

 

4.   TEKNISK CHEF             

Torgny Johansson                     070-531 44 92

 

5.   DOMARORDFÖRANDE

Patrik Persson                           070-871 37 67

 

6.   DOMARE

Björn Larsson                            070-328 89 46

 

7.  TEKNISK KONTROLLANT

Tommy Book                            070-686 60 75

 

8.   MILJÖCHEF

Patrik Lundahl                           073-328 42 23

 

9.   TÄVLINGSFORM, TÄVLINGENS LÄNGD

Grussprint om totalt 36 km, varav 10,2 km är SS. 1 SS på grus som körs 2 gånger.  Central serviceplats vid tävlings HQ.

 

10.  TÄVLINGSPLATS OCH ORT

HQ vid Temahallen i Vinslöv.

 

11. TIDSPLAN

Anmälningstiden börjar 16/4 och stänger 22/5 kl 1800. Anmälan och B-besiktning öppnar den 2/6 kl 0900.

Första start kl 1100.   Flytande start.

 

12.  DELTAGARE, LICENSKLASSER, DELTAGARANTAL OCH GALLRING

Förarklasser: Tävlingen är öppen för A, B och C-förare: med nationell och internationell licens, juniorlicens, samt utländska förare med tillstånd från respektive lands förbund.

Tävlingen är maximerad till 70 anmälda.      Gallring: Efter anmälningsdatum.

 

 

Bilklasser:

Ungdomsrally

Appendix K

Klass Standard                        R1a, Gr E, Gr N-1400, R1b, VOC, Gr F, Gr F övriga, Gr N -1600

Klass Trimmat                         R2, Gr H-1600, Gr N -2000, R3, Gr H

4 WD                                        Alla

Förarklasser:

Prisbedömning sker i följande klasser: Ungdomsrally, App K (A, B och C förare), Kl Standard, Kl Trimmat och 4 WD i resp förarklass. Vid mindre än tre startande i någon klass, äger arr. rätt att sammanslå denna klass till nästa högre bilklass.

 

Startordning: Ungdomsrally, Appendix K,  A, B och C förare inom resp fordonsklass.

Fordonklassordning: 4 WD, Trimmat, Standard

 

Efteranmälda: Placeras in på lämplig plats

Flytande start tillämpas.

 

 

14.  REKLAM

Hässleholms Motorklubbs utnyttjande av reklamplats meddelas i PM 1.

 

15. Lagtävlan

Förekommer ej.

 

16.  SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Däck enligt reglementet.

Rekognosering av SS är ej tillåtet.

PR-licens kan lösas i anmälan.

Arrangörsnoter förekommer ej.  Banan ( tp och SS ) körs efter karta med pilning på SS. Orange pilar används.

All service skall ske på serviceplatsen vid Temahallen, i övrigt gäller serviceförbud.

 

17.  TÄVLINGSAVGIFTER

Startavgift

Insättes på Hässleholms Motorklubb, Bg 5373-4091 senast 29/5.

A, B, C-förare                                                                          1000:-  

Förare tävlande för Hässleholms MK                                       700:-                                     

Utländsk deltagare + juniorlicens                                             500:-         ( Utländska förare betalar tävlingsdagen i SEK )

 

18.  ANMÄLAN

Skall göras på www.resultatservice.com.

Tillhanda senast  22/5 kl 1800. Ingen telefonanmälan godtages.

Efteranmälan (i mån av plats!!! Se p.12) efter den 22/5 kl 1800 betalar (gäller även de med fri start) 2000:-

Efteranmälan kan ske på www.resultatservice.com

  

19.  Avlysning

Organisationskommittén äger rätt att efter domarens godkännande avlysa tävlingen.

 

20.  PRISER, POÄNGBERÄKNING, SÄRSKILJNING OCH PRISUTDELNING

Hederspriser: Utdelas till placering 1-3 i resp klass.  

Särskiljning: Vid lika sluttid avgör tiden på SS 1, därefter SS 2 osv.

Prisutdelning: Prisutdelning sker samlat efter protesttidens utgång. Priser ej uthämtade tävlingsdagen tillfaller arrangören.

 

21.  Återbud/Avanmälan

Avanmälan före 22/5 kl 1800 återfår hela tävlingsavgiften. Avanmälan efter 22/5 kl 1800, tas en adm.avgift ut på 500:-

Vid utebliven start på tävlingen och som inte avanmälts senast kl 0900 den 1/6 återbetalas ingen avgift!

Vid avanmälan ska tävlande ange kontonummer dit återbetalning ska ske.  Avanmälan sker på 070-810 36 09

 

22.  UPPLYSNINGAR

Tävlingsledare: Morgan Green.  073-521 76 09

                                                         

23. ÖVERNATTNING

Hotel STATT 0451-890 00   www.statt.se    Vid bokning hänvisa till rabattkod: RALLY

Hotel Göingehof 0451-143 30,

Hässleholmsgårdens Vandrarhem 0451-121 11 el 070-527 28 24.

 

ANSVAR

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Berört förbund (FIA, SBF, SDF) arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör namnuppgifterna.

                

 

     VÄLKOMMEN OCH LYCKA TILL !

 

                  HÄSSLEHOLMS MOTORKLUBB