Traditionen tro er der uddelt en række priser til DASUs repræsentantskabsmøde.

Bagest fra venstre: Preben Jepsen, Harry Laursen, Hans Jørgensen
Forrest fra venstre: Jørn Germansen, Jan Præstekjær, Camilla Andersen. Foto: Morten Alstrup

 

Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt i Idrættens Hus med efterfølgende middag for bl.a. de frivillige i udvalgene. Til middagen blev uddelt en række priser, heriblandt årets talentpriser.

 

DASUs Hæderstegn i Bronze

 

Jørgen Møller RAS         
Jørgen Møller blev valgt til kasserer i Randers Auto Sport (RAS) i efteråret 1980, og har med undtagelse af en to-årig periode, været klubbens kasserer frem til vores generalforsamling i maj måned 2021, hvor han valgte at trække sig.

Jørgen har alle årene bestridt posten med meget stor akkuratesse, hvor der altid har været fuldstændig styr på tingene. Det gælder både økonomien, de indberetninger og ansøgninger, der skal laves hen over året osv.

Udover at have været en fremragende kasserer, er han som person yderst loyal og hjælpsom, hvor man altid kunne regne med at tingene blev gjort, hvis han havde lovet noget. Alt dette har Jørgen ydet uden på noget tidspunkt at fremhæve sig selv; ja vel nærmest lidt for uselvisk.

Jørgen Møller er indstillet af Randers Auto Sport.

 

DASUs Hæderstegn i Sølv

 

Jan Præstekjær AAS

Jan Præstekjær blev medlem af Aarhus Automobil Sport (AAS) i 1977, hvor han startede med at køre bilorienteringsløb med hustruen Vivi, og siden har han trukket flere andre familiemedlemmer ind i klubben som frivillige.

Utallige er de opgaver, som Jan har varetaget i klubben. Gennem sit arbejde sørgede han altid for, at AAS havde tryksager i god kvalitet, og han gik ikke af vejen for at tage rundt til klubbens arrangementer for at fotografere, ligesom han i en periode også var redaktør for klubbladet.

Det er dog FDM Jyllandsringen, de fleste forbinder Jan Præstekjær med. Han begyndte i 1980 som official i banens pit – et område, han senere fik ansvaret for – blev teknisk kontrollant og kunne i 1984 skrive løbslederassistent på sit visitkort. Året efter stod han for første gang som løbsleder i spidsen for et løb på FDM Jyllandsringen, og det har han siden gjort hvert år – med enkelt undtagelse. Derudover har han indgået i løbsledelserne på baner som Padborg Park, Ring Knutstorp, Sturup Raceway og Bellahøj Park, og i de seneste syv har han indgået i løbsledelsen ved Classic Race Aarhus – de sidste to gange som løbsleder.

Jan Præstekjær er indstillet af Aarhus Automobil Sport.

 

Jørn Germansen GGK

I 1992 blev Jørn Germansen valgt ind i Grindsted Gokart Klubs (GGK) bestyrelse, en post han bestred med stort engagement frem til klubbens 25-års jubilæum i 2015. En periode på 23 år, hvor klubben især gennem 90’erne og første halvdel af 00’erne var i en rivende udvikling.

Det være sig med baneudvidelse, etablering og opgradering af ryttergård, opførelse af nyt klubhus, dommertårn, Parc Fermé m.m.; en udvikling som Jørn var en betydelig del af.

Også hans særlige interesse og store viden inden for det tekniske har klubben og dens medlemmer haft stor gavn af. 

Jørn var således ofte at finde som official tilknyttet teknisk kontrol, ligesom han heller ikke veg fra tjansen som løbsleder. Uanset hvilket ansvarsområde Jørn formelt havde, så var hans store almene reglementskendskab også en styrke i planlægningen af løbene, herunder i fasen med fremstilling af tillægsregler.

Det er ikke kun GGK som gennem årene har nydt gavn af Jørn Germansens kvalifikationer, rolige og velafbalancerede væsen. Jørn blev i 2001 udnævnt som dommer, en post han stadig bestrider.
Jørn Germansen er indstillet af Grindsted Gokart Klub.

 

Camilla Hegelund Andersen FSAS

Camilla Hegelund Andersen er nuværende formand for Frederikshavn Sæby Auto Sport (FSAS) og har haft licens i 22 år, idet hun startede som 13-årig med at køre folkerace. Efterfølgende har hun imponerende nok også prøvet kræfter med crosskart, rallycross og asfaltsport.

Få kender derfor som Camilla sporten indefra og ser de udforinger det kan give, også på ledelsesplan. Før hun blev formand/kvinde har hun nemlig også været både bestyrelsesmedlem og næstformand i FSAS. 

Camilla har medvirket til at få nationale og internationale løb til Ørnedalsbanen, senest i 2019 hvor en afdeling af NEZ Crosskart Championship blev hentet til Nordjylland. 

Senest er det dog noget andet og mere trist Camilla har brugt sine kræfter på, nemlig kampen for at bevare Ørnedalsbanen som er lukningstruet, og de sidste to år tillige kæmpet for overhovedet at kunne afvikle løb under corona. I alle forhold har hun vist sig som en sand fighter. 
Camilla Hegelund Andersen er indstillet af FSAS.

 

DASUs Hæderstegn i Guld

 

Preben Jepsen HAMK

Preben Jepsen kunne i 2020 fejre 50-års jubilæum for sit engagement i motorsport. Preben meldte sig ind i sin første motorklub i 1970. Dengang var det Vejle Motor Sport, hvor han i en årrække virkede som løbsleder, redaktør, PR-ansvarlig m.m.
I 1999 skiftede han klub til Horsens Automobil & Motor Klub (HAMK) hvor han stadig har base. I perioden 2000 – 2016 bestred Preben posten som Formand for denne klub, samtidig med han blev indvalgt i DASUs bestyrelse; en post han bestred i fem år mellem 2000 – 2005.
År 2000 var i det hele taget et markant år for ham, idet der også blev tid til at starte hjemmesiden Rallyinfo.dk; en side der stadig eksisterer til stor glæde for rallyfolket.
Som om det ikke var nok har Preben de sidste 20 år været del af et utal af løbsledelser, været sekretær for Dansk Rally Forening (DRF) samt bestyret DRFs Infobus.
Og, nå ja, så køres der stadig Økonomiløb, og de sportslige højdepunkter må være deltagelse i Rally Monte Carlo Historique.
Preben Jepsen er indstillet af HAMK, der i 2021 udnævnte ham til Æresmedlem.

 

Hans Jørgensen DRK
Når talen falder på Hans Jørgensen tænker de fleste straks på rally. Men faktisk fik Hans først færten af motorsport da han var til Formel 1 i Tyskland i 1976. Rally kom først ind i billedet da Jan Thers fra Hedeland i 1985 overtalte ham til at gennemgå et manøvreprøvekursus. Det tændte en ild der brændte i 20 år, hvor det blev til deltagelse i et utal af manøvreprøver og senere rally.

Der blev også tid til bestyrelsesarbejde i Hedeland Motorklub, inden skifte til Dansk Rally Klub (DRK) i 2015 hvor Hans snart blev valgt til formand.
Sideløbende med klubarbejdet kaldte en formandspost i DASU Rallyudvalg, der førte til valg til  DASUs bestyrelse i 2005; en tillidspost han har beklædt indtil 2021 og bidraget med sin store viden om rallysporten..
Hans er fortsat formand for Dansk Rally Klub, og virker som dommer i DASU.

Hans Jørgensen er indstillet af DASUs bestyrelse.

 

Harry Laursen AAS

Harry Laursen stiftede første gang for alvor bekendtskab med motorsport, da han i 1971 blev mekaniker for sin bror i gokart. Det ene førte det andet med sig, og snart var han også involveret som hjælper for nogen af datidens koryfæer i banesport, bl.a. Poul H. Pedersen og Kresten Svoger.

Interessen tog dog for alvor fart da sønnen Jesper i slutningen af 90’erne begyndte at dyrke kartingsporten på topplan. Det fik Harry til at melde sig ind i Grindsted Gokart Klub i 1998, hvor han snart blev en del af klubledelsen som en del af bestyrelsen fra 1998 – 2016. Han er dog nu medlem af Aarhus Automobil Sport (AAS)
Sideløbende blev han valgt til DASUs bestyrelse; et hverv han beklædte fra 2006 – 2020. Det førte til en plads i DASUs Eliteudvalg hvor Harry virkede i en lang årrække, og her bidrog med sin store viden om karting og baneløb.
Som aktiv har han to gange deltaget i ’Rallye Jean BEHRA Historique’.
Harry Laursen er indstillet af DASUs bestyrelse.

  

Gøsta Bøjes mindepokal

 

Overrækkes og begrundes af Lene Jensen, Dragracingudvalget  NB:  modtager kommer ikke

 

Finn Hornbech  DragRacing.dk

I dagens foreningsliv er det som altid Tordenskjolds soldater der trækker det meste. Dvs. nogle få der bidrager med hjælp op til og hver gang der er et arrangement. For ikke at træde nogle over tæerne, så er der selvfølgelig også mange medlemmer der bidrager med hjælp under arrangementer.

Finn har ikke selv været aktiv Drag- eller Streetrace kører, og det starter han altid selv med at sige som en undskyldning; hvorefter han så siger at han vildt gerne vil hjælpe da Dragracing interesserer ham rigtigt meget! Han er en positiv person med et ansvarsfuldt hjerte som aldrig siger nej til at hjælpe med at løse de opgaver og udfordringer han tildeles.
Finn har ofte tilbudt hjælp til streetrace i bl.a. Holeby som ligger langt fra hans bopæl og samtidig er udenfor DASUs paraply. Finn stiller generelt altid op som official alle mulige steder rundt om i Danmark og Sverige. Bare der var flere af hans slags!

Finn Hornbek er indstillet af Dragracingudvalget.

  

Årets klub

 

Overrækkes og begrundes af DASUs bestyrelse

Årets klub 2021 er Viborg Motor Klub

Klubben har i 2021 formået at tiltrække et imponerende antal helt nye gokartkørere. Viborg Motor Klub formåede at få både aviser og tv til at fortælle den dejlige historie om klubbens kun 10-årige Danmarksmester Mathias Vester Kjellerup, der skulle til VM i Portugal.
Det lokkede interesserede til Løvelbanen, og når så de nye dukker op på banen til en træning, er alle i klubben klar til at byde velkommen med åbne arme.
Der står altid medlemmer klar til at stille sin kart til rådighed, så de potentielle kørere kan få nogle omgange på banen og blive bidt af sporten med det samme. De seneste par års medlemsundersøgelser blandt DASUs klubber har vist, at vi ikke er så gode til at tage imod nye medlemmer.
Den udfordring har Viborg Motor Klub løst, og derfor har de fortjent titlen som årets klub 2021.