Turneringen på pause, men samarbejdet fortsætter…..

MiniRallySyd turneringen blev startet i 2012 og har således ved afslutningen af 2021 kørt 10 sæsoner og der er fabrikeret 39 rallyer. Nogle klubber har været med hele vejen igennem, nogle har forladt samarbejdet og nye er kommet til. Én af grundtankerne bag MiniRallySyd var at skabe et holdbart arrangørsamarbejde, som skulle gøre det lettere at arrangere et rally. En fast personkreds tog sig af alle de centrale opgaver, mens de enkelte klubber primært skulle finde prøveområder, lokale sponsorer og varetage andet lokalt samarbejde.

Oprindeligt var turneringen tænkt som et alternativ til DM-rally – ”rigtigt rally” i en mindre målestok og afviklet efter et fast koncept. Som årene gik, blev MiniRallySyd arrangementer også tællende til DM i rally. Dette bevirkede at vores oprindeligt koncept, hvor der var stor fokus på Mini-Rally, voksede og blev til de kompakte rallyer der i dag afvikles de fleste steder i landet.

Som turnering har MiniRallySyd derfor mistet status, da de samlede vindere ofte var de samme som vandt DM-medaljerne.

MiniRallySyd arrangørerne har derfor besluttet at sætte turneringen på pause i 2022.  Arrangørsamarbejdet fortsætter, og vil bl.a. stå bag ”Anderup El Rally 2022” og ”Cimbern Rallye 2022”

Pausen i turneringen skal bruges til at gentænke MiniRallySyd som løbsserie. Vi har allerede nogle tanker, der går på at afvikle mindre arrangementer med 2-3 prøver der køres flere gange – meget gerne med en serviceplads knyttet til én af prøverne, så vi også tilgodeser servicefolk og andre, med mulighed for at se noget rally. I det hele taget skal der lægges større vægt på den sociale del af arrangementerne. Samtidigt bliver vores ”forbrug” af officials mindre og det sikrer at vi altid har kompetente officials nok til at varetage en sikker afvikling af vores hastighedsprøver. Yderligere vil det måske være muligt at få nogle af vores tidligere arrangørklubber tilbage i det nye koncept.

Vi har en plan om at afvikle et ”prøveløb” i slutningen af 2022, men det er ikke særlig konkret på nuværende tidspunkt.

Vi er meget åbne for input til hvordan en fornyet MiniRallySyd turnering kan skrues sammen, så kom gerne med jeres idéer og tanker.

MiniRallySyd-ledelsen
November 2021

 

Hit Counter