Omtale af afviklede mesterskabsløb siden sidste nyhedsbrev:

Møbelland Ringsted-løbet 12. juni
MBO afviklede den 12. juni 2. afdeling af DM. Som sædvanlig i MBO var det et afvekslende løb med forskellige terrænformer – industri, åbent land, skov. Der var mange gode detaljer i løbet, og sværhedsgraden blev af dommeren betegnet som passende for M-klassen og i den svære ende i de øvrige klasser. Der var således masser af strafpoint for de fleste.

 

Ny regel omkring udmålinger
Omkring udmålinger er der sket en ændring i reglementet fra i år. Udmålinger skal nu altid være enten N, Ø, S eller V. De "skæve" retninger (som f.eks. NØ) må ikke længere bruges. Ændringen er begrundet i, at det netop er ved de "skæve" målinger der har været berettiget tvivl specielt ved lange mål. Løbslederen har altid mulighed for at flytte tekst, så målinger kan udføres i forhold til de 4 hovedretninger.

Vejkvalitet
Også efter DM 2 har vi fået tilkendegivelser fra deltagere om, at der i A og B-klassen var veje, som ikke kan betegnes som "begrænsede" veje.

Vejsportsudvalget vil derfor igen henvise til bestemmelserne i reglementet, hvor der står:

4.100 E.

Klasserne skal afvikles på begrænsede veje - bort set fra M/Elite, der kan afvikles på frie veje. Begrænsede veje defineres som veje, der skal kunne gennemkøres i alle type personbiler - uden risiko for ridser, skrammer eller buler.

Formuleringen i reglementet er altså klar og tydelig. Vejsportsudvalget vil derfor igen præcisere, at idealruten og forventede fejlkørsler skal kunne køres uden risiko for ovenstående.

Hold-DM
I år afvikles Hold-DM i Kjellerup den 4. september. Det er et af årets højdepunkter indenfor bilorienteringsløb, hvor der skal flere mandskaber fra klubben til at få et godt resultat. Det plejer også at være det løb, hvor der er flest samlet til slut for at afvente. I forhold til corona-restriktioner ser det ud til, at forsamlingsforbuddet er ophævet, hvilket gør, at der ikke skulle blive problemer i forhold til at kunne hygge os sammen efter løbet.

Mange klubber gør meget ud af at stille hold. I forhold til deltagelse i løb hidtil i år, bør flg. klubber kunne stille hold: 001 ASKH, 016 GMK, 018 VAS, 027 AAS, 041 MBO, 071 RAS, 081 TMS, 089 KOM, 093 HAMO, 303 BOAS, 305 IMK, 311 SOMS.

Såfremt en klub ikke selv kan stille hold (min. 3 mandskaber) kan man gå sammen med mandskaber fra andre klubber og stille et sammensat klubhold. Et sådant "klubhold" skal godkendes af vejsportsudvalget. Det forlyder, at der er et sådant initiativ fra et par sjællandske klubber.

Løbet er samtidig en afdeling af JFM. I den forbindelse er der rejst spørgsmål, hvordan det forholder sig for mandskaber, som har licens i 2 forskellige klubber. Vi har heldigvis for et par år siden indført en bestemmelse om, at der i et løb kan opnås mesterskabspoint med en anden makker. Meddelelse om hvem, der skal have mesterskabspoint skal ske til vejsportsudvalget inden løbet.

Kommende løb:
I oversigten herunder medtages de løb, hvor tillægsreglerne er offentliggjort p.t.

1.afd. af NEZ, 1.afd. af JFM fredag den 6. august

Ryds Bilglas Løbet
Arrangerende klub: SOMS Struer

Løbsledelse: Jørn Mørup, Bent Mikkelsen, Poul Bo Madsen, Jan Kuipers, Børge Holm, Lars Palle, Morten Jäger

Møde- og startsted: Ryds Bilglas, Fabrikvej 19B, Viborg

Samlingssted: Tjek Revision, Asmildklostervej 11, Viborg

Tillægsregler: Tillaegsregler_NEZ1_2.pdf (soms.dk)

Tilmelding: http://www.osport.dk/ 

2.afd. af NEZ, 3.afd. af DM, 2.afd. af JFM lørdag den 7. august

Tjek Revision Løbet
Arrangerende klub: RAS Randers

Løbsledelse: Egon Brøndum, Poul Brøndum, Kenneth Kjeldsen, Frank Kjeldsen, René Castillo Skjøt, Jørgen Skjøt

Mødested og Samlingssted: Tjek Revision, Asmildklostervej 11, Viborg

Tillægsregler: Tillaegsregler_NEZ1_2.pdf (soms.dk)

Tilmelding: http://www.osport.dk/ 

Mandag 16. august

Silkeborg-løbet 2021 
Arrangerende klub: Boas Bjerringbro

Løbsledelse: Henning Larsen, Niels Aage Jensen

Mødested: Gunilslund 126, Virklund, Silkeborg

Samlingssted: Asia Spisehus, Horsensvej 17, Salten

Tillægsregler: Tillægsregler-Silkeborgløbet-2021.pdf (team-boas.dk)

Tilmelding: http://www.osport.dk/ 

4.afd. af DM og 3. afd. af JFM lørdag den 21. august 2021

TMC/TMS-JUBILÆUMSLØBET
Arrangerende klub: TMS Thy

Løbsledelse: Ole Skov, Bjarne Agesen, Ole Bach, René Hansen

Mødested og samlingssted: Thisted Motor Compagni, Løvevej 17, Thisted

Tillægsregler: T20210821TMS.pdf (bil-o.dk)

Tilmelding: http://www.osport.dk/ 

DM for Klubhold, 4.afd. af JFM lørdag den 4. september

Søgård Racing Løbet 
Arrangerende klub: KOM Kjellerup

Løbsledelse: Anders Fisker, Lars Jespersen, Asger Jespersen, Harry Hansen

Mødested: Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them

Samlingssted: Rødkærsbrohallen, Brandstrupvej 25, Rødkærsbro

Tillægsregler: Microsoft Word - Tillægsregler Søgård for Hold DM (mono.net)

Tilmelding: http://www.osport.dk/ 

Spørgsmål

Har du spørgsmål omkring o-sporten, kan du maile til os på dasu@dasu.dk - skriv "O-sport" i emneboksen og så naturligvis dit spørgsmål. Du kan også sende en mail til skovbroby@gmail.com

Med venlig hilsen
Dansk Automobil Sports Union
Vejsportsudvalget

 

Hit Counter