Til Rally udvalget

Dette er et åbent brev – også publiceret i rally medier

Goddag

Der er en del debat og forundring over problematikken omkring servicepladser samt tidsplanen for et rally i den nuværende størrelse og form . 

Rallysporten har haft fremgang til DM løbene med mange deltagere, ligesom løbslængden og antal af prøver er steget.   Ingen kritik af det faktum.

Men det giver nogle udfordringer for arrangører og deltagere, som måske vil være en god ida at tage en ny vurdering af og lave noget mere tidsvarende.

Dernæst er DM rally nu så lange at det ikke er muligt at køre til løbet om morgenen og deltage i løbet og køre hjem samme dag.    Er enten ikke muligt eller groft uforsvarligt.  Det betyder at man skal overnatte.  

Så er der det rent praktiske på dagen.

Løbene er blevet længere hvilket mange syntes er fint, men det giver bare nogle udfordringer som det ikke helt virker som om man har taget med i betragtning, hvilket har været særligt synligt i år. 

Der er planlagt teknisk kontrol og notekørsel og udlevering af materiale samme dag som løbsdagen.

Der er trods alt stadig mange biler der ikke kommer med 3 service folk, og slet ikke fra morgenstunden.    Altså har man ingen til at køre til teknisk kontrol.  Dernæst er der udlevering af materiale og gennemkørsler. 

Da mange jo altid kommer langvejs fra er der problematikken med turen og dermed overnatning. 

Det er blevet mig forklaret at for at udlevere materiale og afholde teknisk kontrol kræver det at de har søgt et 2 dages rally.   Dermed ekstra omkostning.   Det må kunne laves om så det ikke koster klubben ekstra. 

Gennemkørsel er nu så stram i tidsplan grundet de mange prøver og alt det andet der skal ske, at folk hvis de skal nå det hele bliver fristet til at køre for stærkt på og imellem prøverne i gennemkørsel processen .

Så derfor ville det også være en kæmpe fordel at det kunne gøres dagen før i ro og fornuftigt tempo, ligesom den fordeling vil sprede belastning og gene af beboere ved at det bliver spredt over en større periode

Når man som deltager prøver at se logikken, virker det som om at tingene rent praktisk trænger til en justering i reglerne efter denne nye udvikling. 

Hvis nu at om fredagen var der mulighed for: 

Udlevering af materiale

Gennemkørsel af prøver

Teknisk kontrol. 

I eksempelvis et fastsat tidsrum

Det vil kun kræve en meget begrænset bemanding og det vil give en kæmpe lettelse for både deltagere og arrangører, og give en meget bedre afvikling i ro og fornuft. 

Lørdag starter løbet så kl 10 i stedet for.  Så kan vi være i mål og rydde op og måske nå hjem inden midnat.    

Så er der service pladsen:

I nogle tillægsregler har man beskrevet en størrelse på 6*6 meter, andre 7*6 og 8*6 meter, hvor man så i nogle tilfælde forlanger yderligere 500 i startgebyr hvis man fylder mere.

For det første er de fleste normale varevogne i dag er typisk 6 til 7 meter i længden hvortil der så skal beregnes bagdøre skal kunne åbnes, altså min. 8 mtr, men hvor der så også er kommet en ny udvikling, er det ofte meget billigere og mere praktisk at købe en lastbil af ældre dato og indrette til opgaven, fordi der er mere plads og samtidigt har man mulighed for overnatning.

Grundet løbenes og dermed dagens længde, kræver det nu at man oftest overnatter.  Derfor hvis alle i teamet skal på hotel eller anden overnatning er det meget bekosteligt, hvor imod er der mange der har muligheder med campingvogne, servicebiler, lastbiler for at man kan overnatte på pladsen.  

Er jo dyrere i forvejen for de teams der kommer fra den anden ende af landet. 

Så et par praktiske spørgsmål.

1.  Hvor kommer de mål fra der bliver skrevet ind i tillægsreglerne

2.  Hvor i reglementet står grundlaget for det ekstra beløb man opkræver

3.  Hvis man har denne regel.  Er det 500 kr for en bil der 1 meter længere – det samme som en plads på eks 12*12 mtr ? 

Hvis man vil have et party telt til et team, jo så kan det måske være aktuelt, men 6*6 meter har intet med virkeligheden at gøre, men en plads på 12 * 8 meter er mere realistisk – og med en sikkerheds afstand imellem pladserne og en passende vej bredde i lejren, så biler kan komme ud og ind (Stoholm var der 3 mtr hos os – altså kunne man ikke komme ud fra sin plads med mindre dem overfor var væk) .

De service pladser der bruges er jo ikke noget man som arrangør betaler for, men er noget man låner til dagen, så mener ikke der grundlag, ligesom de udgifter belaster dem de kommer langvejs fra.  

Som fuel leverandør ved jeg også at der er et andet, men meget væsentligt problem i denne sag.  BRAND.

Som mange af bilerne holdte i Stoholm (incl undertegnede) og som er set til mange andre løb, vil der hvis der gik ild i en bil blive seriøst og meget dyrt bål, for intet kan flyttes hurtigt, og hvis det skete, vil mulighederne for rallyservice nogen steder nok været blokeret fremover af politi og brand.  

Løbene er større, og der er flere deltagere, og vi kommer alle med mere grej og folk, altså er der et seriøst behov for lidt ny tænkning i vores sport.   

Håber dette kan bruges til noget fornuftigt.

Med sportslig hilsen 
Tom Lindstrøm Petersen

WWW.PETERSENMOTORSPORT.DK

    

Hit Counter