Serie hver tirsdag   

 

Folk bag rallysporten

Finn Højlund 

Hvad er din funktion i rallysporten?  

Aktuelt er det dommergerningen og rollen som løbsleder, der fylder mest.

Jeg er altid villig til at give en hjælpende hånd til andre klubber, der mener at kunne bruge min hjælp, og det er uanset om det er som løbsleder, sekretariatschef, prøvechef eller ”bare” official på en prøve.

  

Hvordan startede du med motorsport?

Som så mange andre af min årgang startede jeg som kortlæser i orienteringsløb tilbage i 1969 sammen med en kammerat, der var mekanikerlærling. Snart ville min makker gerne køre lidt hurtigere, så vi kastede os over manøvre- og specialprøver, til stor fortrydelse for Poul Brugs, der mente vi var ”forrædere” mod O-sporten. Det var dengang, de fleste M/S var en-mands, så vi startede op i hver sin bil – Fiat 600, Volvo PV444, Volvo Amazon. Senere begyndte vi så på Rally i Fiat 850. 

Jeg fandt hurtigt ud af, at det var på det organisatoriske plan, at min force lå, og jeg blev ret hurtigt løbsleder, ligesom jeg også kom ind i bestyrelsesarbejde. I mine snart 52 år i SAK har jeg samlet været formand, kasserer og bestyrelsesmedlem i omkrig 30 år.

 
Hvad har været højdepunktet/erne i din karriere?

Der er en del at huske tilbage på. Størst er nok, da jeg i 2017 blev udnævnt til FIA Steward, og det har givet mig en hel del oplevelser i det store udland – og forhåbentlig endnu flere i de kommende år. Senest til Ypres Rally i Belgien og Rally Rokiskis i Litauen.

En god tid var også de 20 år, hvor jeg var medlem af instruktørgruppen. Vi havde et fantastisk godt kammeratskab og havde en masse dejlige kursister.

På den (løbs-) aktive side var jeg fra 1986 til 1994 PR-  og servicemand og ind i mellem 2. kører for et lokalt rallyteam. Mere end 25 Internationale rallies i Tyskland, Holland, Belgien, Sverige og England og mere end 15 nationale rallies i Danmark deltog vi i. Ikke med de store resultater, men med fantastiske oplevelser.

Siden 1994 har jeg hvert år været medlem af løbsledelsen i KOMO, både DM rallyer og rallysprint i  Gammelrand sammen med Bjarne Gylling indtil hans alt for tidlige død i 2004. I de senere år har jeg så overtaget joobbet som løbsleder for sprintet – og nu i 2021 for KOMO Rally.

Bjarne Gylling har en helt særlig plads i mit hjerte. Han var visionær, initiativrig, fremsynet og i stand til at føre sine ideer ud i livet. Han skilte vandene, men jeg har lært meget af ham, og han var min gode ven. Sammen har vi været på mange gode og fornøjelige ”studieture” til alle de store rallyer i Europa.

 

Hvad har været lavpunktet/erne i din karriere?

De knap så gode oplevelser har været, når der skete ulykker.

I 1996 var jeg i Finland til Rally 1000 Lakes, hvor en dansk kører mistede herredømmet over bilen og kørte ind i en flok tilskuere. To blev dræbt og 28 kvæstet. Jeg var på det tidpunkt formand for DASU’s ralyudvalg, og det var ikke rart at skulle tage stilling til spørgsmål fra danske journalister om en hændelse, som jeg i grunden ikke kendte ret meget til.

 I 1998 var jeg dommer i et rallysprint på Avedøre Holme, hvor en official blev dræbt af en vildfaren rallybil. Jeg var den første, der kom til stedet, og det syn kan jeg se for mig endnu. Ikke rart.

I 2012 var jeg løbsleder for et minirally i KOMO. En bil ramte et træ på Kallerup Bakkevej, og begge kom slemt til skade. Efterfølgende aflyste vi resten af løbet.

Uheld er en del af rallysporten, det må vi leve med. Uheld er noget bukket blik og andre mekaniske og døde ting.  Ulykker er, når der sker alvorlige personskader, og det skal vi for alt i verden undgå. Sikkerhedsmæssigt er der gjort – og stadig gøres - en mængde tiltag for at minimere risikoen for skader. Både for kørernes sikkerhed og også for tilskuere. DASU har taget initiativ til en egentlig sikkerhedsuddannelse for officials, og FIA udgiver hver år et digert værk, Rally Safety Guidelines, der hele tiden er opdateret med de nyeste erfaringer- 2021 udgaven er på ikke mindre end 63 sider.

Så min opfordring til kørerne er: Lad nu være med at brokke jer over, at sikkerhed og nye standarder koster penge. Det er jeres egen sikkerhed, det drejer sig om, og kan jeres liv og førlighed gøres op i penge?

 

Hvilken klub og hjemby, og hvilke licenser har du?

Jeg har siden min barndom været bosat i Vordingborg, og da Sydsjællands Automobil Klub er hjemmehørende her, er jeg naturligvis medlem i denne.

Jeg har OF 301 - OF 324 – OF 373 og FIA Steward’s Gold License.

 

Hvad beskæftiger du dig med, når du ikke arbejder med motorsport?

Tja, er der andet? Huset og haven skal passes, så det gør jeg, når jeg ikke laver og kører orienteringsløb sammen med Arne Rasmussen. Min campingvogn skal også luftes en gang i mellem, og så er der forskelligt frivilligt arbejde, som dog ligger stille i denne corona tid.

 

Hvor gammel er du, og hvordan er din familiesituation?

71 år, pensionist og alene. Jeg mistede desværre min hustru i 2018.  

Min søn Lars er der mange der kender fra diverse sekretariater rundt omkring.  

 

Hvad kører du i privat?

Ford Mondeo DIESEL !!!
Ikke noget med batterier her!

 

Hvad er det, der fascinerer dig ved sporten?

Det gode kammeratskab, selvom alle ikke kan have den samme mening. De gode oplevelser, og venskaber for livet.

 

 

 

Hit Counter