Rallytest i Struer aflyst efter henstilling fra myndighederne.

Struer & Omegns Motor Sport (SOMS) må desværre aflyse klubbens rallytest - endnu en gang. I første omgang var løbet planlagt til d. 20. marts, men det var først da corona restriktionerne blev lempet for udendørs idrætsaktiviteter i starten af marts det gav mening at forsøge at gennemføre rallytesten. At nå at indhente de nødvendige tilladelser og få planlægningen på plads til den oprindelige dato var ikke en mulighed og derfor søgte klubben en ny dato, som blev fastsat til d. 10. april.

"En afvikling af løbet med hensyntagen til de restriktioner, der er gældende på nuværende tidspunkt, betyder at der ikke på noget tidspunkt under afviklingen må være mere end 25 deltagere forsamlet. Dette ville vi imødekomme ved at ”sektionere” arrangementet således at der blev udpeget 8 geografisk adskilte og afspærrede serviceområder, hvor der i hvert område kunne være 6 biler med 2 kørere og 2 servicefolk. Når man bevægede sig ud af serviceområderne i forbindelse med kørsel på hastighedsprøven var det kun tilladt at forlade bilen i serviceøjemed. Både i og udenfor serviceområderne var der en række almindelige coronatiltag såsom mundbind og håndsprit i rigelige mængder, der skulle  overholdes", fortæller løbsleder Niels Holst fra SOMS.

"Som løbsledelse ville vi gerne have en forhåndstilkendegivelse fra myndighederne  om hvorvidt vore planer var dækkende således at vi ikke risikerede en nedlukning af løbet på selve dagen. Derfor blev der udarbejdet en coronastrategiplan som i detaljer beskrev hvorledes løbet ville blive afviklet og hvilke forholdsregler vi ville tage undervejs. Strategiplanen blev i første omgang sendt til politiet som meddelte at det ikke var dem der kunne give en forhåndstilladelse. I stedet henviste de til hotlinen hos coronasmitte.dk som heller ikke kunne give en tilladelse, men de var meget behjælpelige med at gennemgå planen som de fandt værende helt OK for så vidt angik de forholdsregler, der er gældende for selve idrætsarrangementet. Men de påpegede så også at som de så det ville det største problem være de tilskuere, der eventuelt ville dukke op på dagen. For tilskuere gælder det almindelige forsamlingsforbud på max. 5 personer stadig, og vi ville som arrangør kunne pådrage os et ansvar hvis dette blev overtrådt uagtet at vi hverken havde solgt billetter eller programmer eller på anden måde inviteret", fortsætter løbsleder Niels Holst.

Hotlinen sluttede af med at henvise til Struer Kommunes corona taskforce, som er den lokale myndighed der kan komme med råd og vejledning i forbindelse med et planlagt arrangement i kommunen. Efter at Struer Kommunes corona taskforce havde kigget på strategiplanen endte de med akkurat samme konklusion som hotlinen, nemlig at vi kunne risikere at blive gjort ansvarlige for en eventuel forsamling af tilskuere. Det ville så betyde at vi på dagen kunne risikere at politiet kunne stoppe arrangementet og i sidste ende kunne vi, udover en masse skuffede og sagesløse deltagere, risikere at stå med et bødeforlæg og en pæn portion dårlig omtale. På den baggrund var henstillingen fra Struer Kommune, at Struer & Omegns Motor Sport ikke arrangerede den planlagte rallytest, med de corona restriktioner, der er på nuværende tidspunkt. Kommunen understregede dog, at de ikke ville forbyde arrangementet, men blot henstille, at man SOMS ikke arrangerede rallytest.

"På den baggrund mener vi ikke at vi har andre muligheder end at aflyse på nuværende tidspunkt", konkluderer Niels Holst, og slutter: "Ovenstående er vores oplevelser og de er fortalt for at andre, der planlægger lignende arrangementer kan gøre brug af vore indhøstede erfaringer. Om regler bliver fortolket lige restriktivt alle steder kan vi selvfølgelig ikke vide."

Med venlig hilsen

Struer & Omegns Motor Sport
Jørn Mørup, formand. 

 

Hit Counter