Licenskrav til hillclimb


Licenskrav til hillclimb er stort set uændrede til det nye år.

I store træk: Hillclimb, manøvre- og specialprøver kan køres med 
R3, R2, R1 licens, samt B-licens i historiske klasser.

Kravet for at få R3-licens er fortsat et klubrallykursus

For detaljerede licenskrav og opnåelse af licenser se rallysportens cirkulære kap. 3

Du finder som vanligt cirkulæret under rally på dasu.dk.

 

Hit Counter