Erritsø Race Way

Sted:  Erritsø Møllebanke 10, 7000 Fredericia

Trailerparkering: Snaremosevej 27, 7000 Fredericia

Tidsplan 09:00-11:30 Licenskontrol
11:35: Førermøde
11:45: Gennemkørsel
12:00: Forventet start 1. heat

Præmiefest: 
Fr
edericia Messecenter, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Deltagerliste

RallyResult

Hit Counter