Navn: Michael Gøttrup
Klub: 010 HAMK

Spørgsmål til kandidaten.

 

Hvad er det du vil bidrage med som medlem af RU?
Jeg vil arbejde for at gøre det nemmere at afvikle og dyrke sporten. Det er vigtigt at RU er i tæt og direkte dialog med klubber, medlemmer og aktive for at høre deres behov og ønsker. Det er vigtigt at RU i DASU følger med tiden. Jeg vil i RU bidrage til at forenkle og fastholde en linje fremadrettet over en flerårig periode, så vi opnår kontinuitet og fastholder det høje niveau der allerede er i dag. Det er vigtigt at tilpasse reglementer, så de er let tilgængelig og til at forstå. De skal i videst muligt omfang tilpasses så de følger FIA’s regler og cirkulærer for Rally.

RU skal i direkte dialog med de klubber der afholder løb, ved at afholde møder/seminarer mindst en gang i kvartalet - så RU sammen med klubberne sætter så ensarterede rammer for løbene som muligt. Det handler om afvikling, sikkerhed og markedsføring.

Derudover skal uddannelse af officials stå højt på prioriteringslisten, for uden officials, ingen motorløb.

Hvilke nye tiltag mener du, der er nødvendige for at udvikle sporten og tiltrække flere medlemmer til Rallysporten?
Det kan eksempelvis gøres ved at videreudvikle på det gode koncept - “torsdagsrally” og arbejde på at hele landet er dækket ind. Det er her vi har mulighed for at komme i kontakt med potentielle  nye medlemmer der kommer ind fra gaden.

Det skal være muligt at afholde “test/træningsløb” der ikke er tællende under kontrollerede forhold, uden det nødvendigvis skal afholdes i forbindelse med eks. et Sprint. Kun gennem træning udvikler vi den enkelte kører/teams. Der findes vist ikke en anden sportsgren hvor man for 99,1% vedkommende kun deltager i konkurrence og ikke træner uden for konkurrence i at dygtigegøre sig i sin disciplin, end i Rally.

Hvilke tiltag mener du, der er nødvendige for at fastholde eksisterende medlemmer og klubber i DASU?
Det handler om i klubberne at skabe og tilbyde rammer og aktiviteter ud over afvikling af løb, så der skabes et naturligt klubliv. Det kan ske ved opfordring til samarbejde flere klubber imellem om eksempelvis faste klubaftener på en form for turnus.

At der er tilbud om at køre konkurrence uden nødvendigvis forudgående tilmelding, ved klubrally light.

RU skal være synlige og være i så tæt dialog med klubberne som muligt. RU er til for medlemmerne.

Hvad er din civile baggrund?
Jeg har en økonomisk uddannelse fra CBS, og har haft flere stillinger gennem årerne på øverste hyld i internationale virksomheder. I de seneste 10 år, har jeg været selvstændig Konsulent med speciale i Virksomheds- og personale udvikling. Jeg har endvidere en Coach uddannelse, og har været coach for elite sportsudøvere i en længere periode. Derudover har jeg stor erfaring fra bestyrelses- og udvalgsarbejde såvel professionelt i virksomheder som i forbindelse med foreningsarbejde.

Hit Counter