Medaljefordeling 2022
Mesterskabssæsonen er afsluttet. Vejsportsudvalget har udarbejdet en fortegnelse over medaljefordelingen i de forskellige mesterskabsturneringer, Fortegnelsen vedlægges som bilag til nyhedsbrevet. Alle medaljetagere ønskes tillykke med de fine resultater. Fortegnelsen vedlægges som bilag.

Nyt vejsportsudvalg
I DASU er der vedtaget en ændring vedr. udpegning til sportsudvalg. Disse vælges ikke længere på repræsentantskabsmødet men udpeges nu af bestyrelsen i DASU.

Bestyrelsen har udpeget flg. til vejsportsudvalget: Ole Skov (formand), Ulrik Hejl, Jørgen Skjøt, Michael Andersen og Kurt Rasmussen.

Udvalget har på sit seneste møde fordelt ansvarsområde. Link til referatet af ud-valgsmødet: https://www.dasu.dk/media/36781/referat-af-vu-2022-04.pdf

Kalender 2023
På baggrund af indkomne ansøgninger er der udarbejdet en oversigt over mester-skaber mv. Oversigten vedlægges som bilag.

Bil-O-dag 2023
Et af de tiltag, som vejsportsudvalget vil sætte i værk er afvikling af en landsdæk-kende bil-o-dag. Datoen er 18. maj 2023 og det foregår samme dag som Clas-sicDay, så klubberne kan tilbyde begge dele til nye interesserede.

Indbydelse og orientering til klubberne vil blive udsendt i det nye år.

Vi håber, at alle o-klubber vil bakke op om dette initiativ.

Klasseinddeling 2023
Vejsportsudvalget har gennemgået klasseinddelingen for 2023. Guldmedaljevin-derne i DM for klasserne B og C er rykket op, og listen er tilføjet nye deltagere. Li-sten kan ses på DASU’s hjemmeside: https://www.dasu.dk/media/36816/klasse-inddeling-orientering-2023.pdf

Mesterskabsløb 2023

Mesterskabsoversigt

Papirløbsturnering
Der er tilmeldt i alt 88 til vinterturneringen i papirløb. 1. afdeling blev kørt 5. de-cember og der er 3 afdelinger tilbage. I den endelig stilling medregnes resultatet fra de 3 bedste afdelinger, så man kan altså stadig nå afdelinger nok, så hvis du ønsker at være med, skal tilmelding ske til skovbroby@gmail.com

Indbydelsen vedlægges som bilag

Spørgsmål
Har du spørgsmål omkring o-sporten, kan du maile til os på dasu@dasu.dk - skriv "O-sport" i emneboksen og så naturligvis dit spørgsmål. Du kan også sende en mail til skovbroby@gmail.com

Vejsportsudvalget ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vi ses på O-banerne til næste år.

Med venlig hilsen
Dansk Automobil Sports Union
Vejsportsudvalget

 

Hit Counter