Repræsentantskabsmødet

Uddrag af formandens beretning

Desværre oplevede vi i år også en situation, hvor et FIA-løb i Danmark for alvor udfordrede DASUs værdier; tillid, samarbejde og saglighed. Faktisk alle tre værdier på samme tid. Det er uacceptabelt, når en klub og løbsleder/løbsledelse sætter sig uden for fællesskabet og sætter DASUs, og dermed alle klubbers, gode navn og rygte på spil. Jeg har brugt noget tid det sidste år på at tale om den værdi, klubberne i fællesskab har skabt. Situationer som denne kan hurtigt ødelægge mange års værdiskabelse, og det er samtidigt en situation, der potentielt kan påvirke vores evne til at få tilladelse til at afholde FIA-løb i fremtiden. Vi skal og må være bedre end det. Tak til sportsudvalget for at håndtere den svære situation og få den bragt under kontrol ved i sidste ende at inddrage løbstilladelsen og efterfølgende tage den nødvendige konsekvens. Bestyrelsen har på denne baggrund besluttet, at forberedelsen af internationale løb i fremtiden foregår i tæt samarbejde mellem klub, sportsudvalg og bestyrelsen.

Jørgen Jensen, HAMO: 
Spørgsmål vedr. Sydhavsrally – jeg mener, der mangler en redegørelse. Ifølge meddelelsen blev rallyet stoppet af rallyudvalget, men blev det nu også det? Har RU behandlet sagen? De må være inhabile. 
Som prøvechef på prøve 7 kunne jeg ikke se, at det skulle gøre en forskel for sikkerheden, for ambulancerne var bemandet med paramedicinere, ikke læger, som det ellers skulle være. Det havde også været rart med mere kommunikation til prøvecheferne og deltagerne. 

Henrik Møller-Nielsen: 
Når klubberne laver løb, så laver man løb for deltagerne. Klubberne og udvalgene bruger mange kræfter på at overkomme forhindringer. Jeg tror, der blev gjort en kæmpe indsats for at få det til at lykkedes til Sydhavsrally. Når det så er sagt, så var problemet i Sydhavsrallyet, at der ikke var overensstemmelse mellem sikkerhedsplan og det faktuelle setup. De efterfølgende forklaringer var ikke ærlige. Er det i orden at være uærlige internt i vores organisation? Nej, og det er det selvfølgelig heller ikke når FIA er involveret. Jeg blev kontaktet af juryen kl. 10. Derfra arbejdede bestyrelsen og rallyudvalget på at finde en løsning så rallyet kunne fortsætte, lige som det i øvrigt var indstillingen fra juryen. Tilbage til problemet, jeg adresserede i indledningen, så var der måske ikke nok frivillige til at bemande de nødvendige poster i løbsledelsen. Sådan er det nu en gang i vores sport. Men vi kan ikke afvikle et løb på den måde og være uærlige over for hinanden. Sådan gør vi ikke. Hvad hvis noget var gået galt? Vi kan ikke have løbsledere, der ikke agerer inden for vores fællesskabs regler. 

Knud Hansen, SAK: 
I forlængelse af dette har vi også været involveret, da vi deltog som frivillige dernede. Jeg kunne godt have savnet denne redegørelse, vi har fået her, noget før. Det kunne vi godt skylde de frivillige, der kom til rallyet. 

Henrik Møller-Nielsen:
Det er et godt input, vi, rallyudvalget og bestyrelsen, må se på om vi har kommunikeret det godt nok i dette tilfælde. Vi har bevidst af hensyn til de implicerede holdt kommunikationen internt.

 Se hele referatet her:  https://www.dasu.dk/media/36803/referat-dasu-repraesentantskabsmoede-2022.pdf 

 

Hit Counter