TILLÆGSREGLER FOR HAMK HILL CLIMB 2022
Konkurrencen afholdes i overensstemmelse med Reglement for Automobilsport,
nedenstående tillægsregler og senere slutinstruktioner.

HAMK logo (2).jpegArrangerende klub:  Horsens Automobil & Motor Klub
Løbets navn:             HAMK Nim Hill Climb 2022
Løbsdato:                  Lørdag 17. september 2022

Løbsleder:                  Michael Gøttrup OF 324/HAMK
                                   email: rally@LSmotorsport.dk 

Løbsledelse:              Michael Gøttrup OF 324
                                   Sikkerhedschef Uffe Madsen OF 373
                                   Anette Mejer
                                   Christian Fisker

Sekretariat:               Michael Gøttrup
                                
Pomonavej 12
                                  7100 Vejle
                                  Tlf. 2568 6666
                                   rally@LSmotorsport.dk

Deltagerklasser:        Klasser for biler med historisk national eller international vognbog.

                                    Periode A-J, til og med 31/12 1990
Sikkerhedsbur/-bøjle i henhold til Reglement for Hill Climb, manøvre- og specialprøver.

                                    A-klasser

                                    Seriefremstillede, ikke-modificerede T og GT incl. Gr.1+, samtførkrigsbiler si henhold til reglement 9.1.

                                    Bilens vægt/effekt skal være over 8,0 kg/hk

                                    1 A    periode A, B, C, D samt E optil 31/12-55      alle ccm

                                    2 A    periode E, F fra 1/1-56 til 31/12-65              alle ccm

                                    3 A    periode G,H fra 1/1-66 til 31/12-76              alle ccm

                                    4 A    periode I,J fra 1/1-77 til 31/12-90                alle ccm

 

                                    B-klasser

                                    Competition, modificerede CT, GTS og GTP i henhold til                                                          reglement 9.1

                                    5 B    periode E - J fra 1/1-56 til 31/12-90      0-1000 ccm

                                    6 B    periode E - J fra 1/1-56 til 31/12-90      1000 - 1300

                                    7 B    periode E - J fra 1/1-56 til 31/12-90      over 1300 ccm

                             

                                    Klasser for biler med rally eller historisk vognbog. Vægt/effekt                                              klasser.

                                    Årgang op til 1/1-1991 eller homologeret før denne dato

                                    Bilens alder bestemmes af dens tekniske specifikationer – ikke af første registreringsdato.

 

                                    A-klasser - Ikke modificerede biler

                                    Tekniske specifikationer jf. Reglement for Hill Climb, manøvre og specialprøver.

                                    Ikke- modificerede biler i henhold til Reglement for Hill Climb, manøvre-                                      og specialprøver.

Bilens effekt må max forøges med 20%.

                                    Bilen skal være synet uden konstruktive ændringer                                     indskrevet i registreringsringsattesten (DMR).

                            8 A    vægt/effekt over 12,0 kg/hk

                            9 A    vægt/effekt 12,0 - 8,0 kg/hk

                                    B-klasser Modificerede biler

                                    Modificerede biler i henhold til reglement 9.1 (historisk), 9.3 (YT), 9.4 (Klassisk TC/GT) og 9.6 (CRS), samt relevante tekniske reglementer for rally.

                                    10 B vægt/effekt over 6 kg/hk

                                    11 B  vægt/effekt 6 kg/hk og derunder

                                  Sammenlægning af klasser: 
Hvis en klasse til et løb har under 5 deltagere, kan HAMK sammenlægge denne med en anden indenfor samme overordnede A eller B klassement.

                            Min. Deltagerantal: 20

Max. Deltagerantal: 50

Startgebyr med reklamer:         kr. 800

Startgebyr uden reklamer:        kr. 1.600

Anmeldelsesfrist:                       september 11. september 2021 kl. 23:59       

Anmeldelsesmåde:                    via DASU

Betalingsmåde:                          Betales på dasu.dk ved tilmelding

 

Mødested/Licenskontrol:          Nim Skole og Børnehus, Møllegade 20, 8740 Brædstrup

Start/pause/mål:                      Nim Skole og Børnehus, Møllegade 20, 8740 Brædstrup

Samlingssted:                            Nim Skole og Børnehus, Møllegade 20, 8740 Brædstrup

Trailerparkering:                        Oplyses i Slutinstruktion 1.

Mødetid:                                     Kl.: 08:00

Førermøde:                                 Kl.: 09:30

1.vogns starttid:                        Kl.: 09:45

 

Hastighedsprøven:                     Længde ca. 2370 m. Underlag 100% asfalt

Afvikling:                                   Prolog, 2 træningsheat og 3 tællende heat

 

Særlige bestemmelser:             

Reklamer:                  Der skal køres med udleverede reklamer på bilerne

Slutinstruktion 1:      Udsendes på mail samt offentliggøres på hamk.dk

Service:                     Service tilladt med brug af olietæt underlag under hele bilen. Servicevogn tilladt, men pladsen er begrænset, så der kan komme restriktioner.

Tidtagning:                Foretages af rallyresult.dk

                                   Tiderne kan følges på rallyresult.dk og ved Rallyinfo-campingvognen på servicepladsen.

Resultatlisten:           Offentliggøres jf. 3.57 Afvikling og udsendes på mail, samt offentliggøres på hamk.dk og rallyinfo.dk

Præmier:                   Til mindst de 3 hurtigste i hver klasse.

                                   Præmieoverrækkelse foregår i serviceområdet når sidste protesttid er udløbet.

Selvrisiko:                 Ved skade forvoldt på tredjeparts ejendom på hastighedsprøverne betaler skadevolderen (deltageren) en selvrisiko på kr.: 2.000 kr.

Forplejning:              Der serveres gratis kaffe og rundstykker fra morgenstunden.

                                   Der kan hele dagen købes mad og drikkevarer i HAMK-boden.

                                   Brug af egen grill FORBUDT grundet krav fra lodsejer.

Tankning:                  Forbudt i serviceområdet.

                                   Kun tilladt i anvist tankningszone.

                                   Sørg for at komme med bilerne fyldt op, så vi undgår for meget benzinhåndtering i området.

Overnatning:             Der er indgået rabatordning med Gudenå Camping, Bolundvej 4, 8740 Brædstrup tlf. 75763070 https://www.gudenaacamping.dk/

Det er også muligt at overnatte på Elitecamp Vestbirk, Møllehøjvej 4, 8752 Østbirk tlf. 75781292 http://vestbirk.dk-camp.dk/

 

 

Hit Counter