PRESSEMEDDELELSE - 

Renault Group indgår aftale med Salvador Caetano og Hedin Mobility 
Group om  distributionsforretningen i Sverige og Danmark

Renault Group indgår aftale med Salvador Caetano og Hedin Mobility Group om distributionsforretningen i Sverige og Danmark

· Renault-koncernen indgår en aftale om salg af sit helejede datterselskab i Sverige, herunder dets filial i Danmark, om import- og distributionsaktiviteter for Renault-, Dacia- og Alpine.

· Hedin Caetano AB, er et joint venture på 50-50% mellem Salvador Caetano og Hedin Mobility Group, der er oprettet for at overtage Renault Groups distributionsvirksomhed i de to lande.

· Denne transaktion forelægges de relevante konkurrencemyndigheders godkendelse. Den nye organisations drift er planlagt til 1. maj 2022. 

Som led i Renaulution-planen er Renault-koncernen ved at revidere sin distributionsordning. I den forbindelse er der indgået en aftale mellem Renault Group og joint ventureselskabet Hedin Caetano AB, der er oprettet af Salvador Caetano og Hedin Mobility Groups om overtagelse af Renault Groups distributionsvirksomhed i Sverige og Danmark. Denne transaktion vil styrke Renault Groups position på begge markeder takket være en højere effektivitet, der understøtter både kommercielle ambitioner og kundetilfredshedskrav.

Renault Group udvalgte Salvador Caetano og Hedin Mobility Groups for deres store ekspertise inden for bildistribution og med et indgående kendskab til de lokale markeder. De vil udnytte de lokale teams færdigheder og det stærke partnerskab med forhandlernetværket.

Salget sker i form af en "aktiehandel"(1), der indebærer overdragelse af alle nuværende Renault-koncernens medarbejdere og overtagelse af alle aktiviteter i forhandlernetværket i Sverige og Danmark.

"Salvador Caetano og Hedin Mobility Groups er mangeårige partnere i Renault-koncernen. De blev valgt for deres komplementaritet. Takket være denne aftale og vores brede vifte af elektrificerede køretøjer er jeg meget overbevist om, at Renault-koncernen vil nå sin Renaulution-ambition i Sverige og Danmark. ", udtaler Philippe Buros, Senior Vice-President, Salg &Marketing og Services af Renault Group.

"Denne aftale giver Salvador Caetano mulighed for at fortsætte sine ekspansionsplaner i Europa og komme ind i Norden. Partnerskabet med Hedin Group og styrkelsen af vores langvarige samarbejde med Renault Group er vigtige søjler for gennemførelsen af vores strategi" – udtaler Miguel Ramos, administrerende direktør for Salvador Caetano Group

"Automotive retail er under forandring, og vores gruppe er glade for at være en del af fremtiden ved at udvide inden for distribution sammen med Renault og Salvador Caetano. Dette er en unik mulighed for at implementere en ny effektiv og kundefokuseret detail- og distributionsplatform" – udtaler Anders Hedin, administrerende direktør for Hedin Mobility Group

(1) En aktiehandel er en transaktion om at erhverve eller sælge aktier i et selskab eller en gruppe af selskaber. Erhververen overtager virksomheden med alle dets aktiver og passiver.


 

 

Hit Counter