VELKOMMEN TIL RACE MEDIA TV
VIGTIG INFO TIL ALLE!
 
Jeg beklager over for alle kunder på www.racenettv.dk
at det ikke er lykkedes at få lavet en fredelig overdragelse
af NETTV kanalen tilbage til mig.

Det betyder at alt materiale derpå fra før 1.april 2021 er fjernet,
da det er undertegnede og Stefan Pedersen fra Multi Video der
har rettighederne på dette. Det betyder også at vi ikke kan servicere
vores kunder fremover med udskiftning og oplægning af nyt materiale.

Jeg vil hermed opfordre alle jer der har betalt forud for abonnement
til at kontakte Direktør i Race Media ApS Jesper Carlsen med
henblik på refundering af jeres tilgodehavende:

Jc@cprm.dk eller mobil +45 22 44 85 89

Mit nye firma Race Media TV er i fuld gang med etablering af vores
egen nye NETTV kanal: www.racetv.dk
Men det tager noget tid - og måske den først er fuldt oppe at køre
omkring marts måned. Vi tilbyder alle jer der har årsabonnement
på den gamle www.racenettv.dk et gratis abonnement
for den tid i har tilgode og betalt for.
Dette vil ske helt automatisk, og i vil få tilsendt nye logon informationer
når den er klar.


Med venlig hilsen Peter Mortensen Race Media TV

Race Media TV ønsker alle et rigtigt godt Nytår
---------------------------------------------------------------------
IMPORTANT INFO FOR EVERYONE!
I apologize to all the customers at www.racenettv.dk
that a peaceful handover has not been achieved
of the NETTV channel back to me.

This means that all material on it from before 1 April 2021 has been removed,
as it is the undersigned and Stefan Pedersen from Multi Video there
have the rights to this. It also means we can't service
our customers in the future with the replacement and installation of new material.

I would like to encourage all of you who have paid in advance for a subscription
to sat contact the Director of Race Media apS for a refund
of your receivables:
Jesper Carlsen Jc@cprm.dk or mobile +45 22 44 85 89

My new company Race Media TV is in full swing establishing our
own new NETTV channel: www.racetv.dk.
But it takes some time - and maybe it will only be fully up and running
around the month of March. We offer all of you who had an annual subscription
on the old www.racenettv.dk a free subscription
for the time you are owed and paid for.
This will happen completely automatically, and you will be sent new logon information
when it is ready.

Sincerely, Peter Mortensen Race Media TV
Følg Race Media TV på Facebook Følg Race Media TV på Facebook
 

Hit Counter