Er det DASU der skal afgøre DM 2023?

Lidt fakta omkring afviklingen af DM.

DM1 Rallye Sulingen i Tyskland: Der er et hold, der bliver udelukket på overskridelse af respittiden af den tyske løbsledelse som foreskrevet i reglementet. Men den danske delegation af DASU vil have det slettet igen, da de mener, at det var en forglemmelse af det danske hold på grund af lang kø ved prøven. Der var over 140 hold til start og resten fik afleveret kontrolkortet. Man vælger den pragmatiske og sympatiske løsning at det er mest fair, at løbet skal afgøres på prøverne, og efter en halv nats pres på den tyske løbsledelse lykkedes det at få ændret deres beslutning.

Dette er et klart brud på reglerne begået af de danske DASU folk. Alle andre får en straf hvis de fejler ved en tidskontrol, eller bliver de straffrie fra nu af?

DM2 Rally Vestsjælland: Der er nogle hold der bruger dækvarmere. Det er klart og tydeligt forbudt ifølge reglementet, så det kan ikke være en fejl man ubevidst kommer til at lave. Dette er derfor et bevidst brud på reglementet, men DASU folkene mener ikke at det skal straffes. Det var blandt andet nogle af topholdene, så det ville jo være synd at skulle straffe dem allerede inden start. Ræsonnementet var vel at løbet skulle afgøres på prøverne.

DM3 Rally Aalborg: Ved Rally Aalborg bliver der brugt slowzone, som der også er benyttet ved andre DM løb. Der er bare ikke noget reglement for hvordan man bruger dem. Derfor skal løbsledelsen have det specificeret i tillægsreglerne hvordan de bruges og hvordan en eventuel overskridelse skal straffes. Det var hverken beskrevet i tillægsregler, slutinstruktionen eller bulletiner. Det blev heller ikke benævnt på førermødet, hvor man i øvrigt rettede fejl i rutebogen/opstillingen af chikaner, så alle deltagere vidste hvordan de skulle køres og havde mulighed for at rette deres noter til. Men da der ikke bliver nævnt noget om slowzone, så må man antage, at den bliver brugt som i foregående løb, hvor man er blevet udelukket, hvis man ikke satte farten ned, men straffri hvis man var tæt på gennemsnitsfarten. Det viser sig efterfølgende at 2/3 af feltet har haft en fart over de tilladte 60 km/t på et eller andet tidspunkt i slowzonen. DASU dommerne melder ud i en officiel beslutning, at da der ikke er klarhed i reglementet kan man ikke foretage sig yderligere til DM3, men at reglerne vil blive opdateret til næste afdeling af DM. Igen må man antage at holdningen er, at løbet skal afgøres på prøverne.

Et af topholdene har haft en punktering på prøven med slowzone og mister mange minutter på den pågældende prøve. De lægger derfor en, efter vores mening meget usportslig, protest mod beslutningen og vil have prøven slettet eller beregnet fair tider på prøven, så de pludselig er med i kampen igen. DASU vælger at lytte til topholdet og ændrer derfor holdning til at løbet nu ikke længere skal afgøres på prøverne, og begynder at dele straffe ud, selvom de selv har indrømmet at der ikke er klarhed i reglerne og derfor grundlag for at dele straffe ud. De uddelte straffe har store konsekvenser for os, da vi får en straf som er langt udover den forseelse vi har begået. Vi bliver rykket fra 2. til 4. pladsen i klassen og mister det forspring på 9 point, som vi har bygget op på prøverne til DM1, DM2 og DM3.

Resultatlisten med straffe bliver først offentliggjort på Sportity (officiel opslagstavle ifølge tillægsreglerne) et stykke tid efter den er underskrevet og mens alle deltagere er samlet 6-700 meter fra Rally HQ til præmieoverrækkelse af DM i Rallysprint. Straffene bliver tildelt med 1 sekund pr. kørt km/t for meget. Det er dog uklart hvordan målingen er foretaget. Er det indgangshastighed, højest målte fart eller gennemsnitsfart?

Vi prøver derfor at kontakte kørerkontakten, men han svarer ikke. Vi får i stedet kontakt til en fra løbsledelsen for at få afklaret hvad der foregår, og hvordan grundlaget for straffene er beregnet. Hun ved ingenting og stiller os videre til tidtagningen, som heller ikke ved noget. De er blot blevet fortalt hvem de skal give straf til og hvor meget.

Da vi ikke kan få afklaret hvorfor vi skal straffes så hårdt, beslutter vi at lægge en protest på resultatlisten. Denne protest har man 30 minutter til at lægge fra resultatlisten er offentliggjort. Men da der ikke er tidspunkt på offentliggørelsen på Sportity, så har vi kun tidspunktet hvor resultatlisten er underskrevet at gå ud fra, som ligger noget forud for offentliggørelsen. Der er derfor ikke meget tid tilbage at protestere i, når vi skal gå hen til rally HQ. Vi vælger derfor at gå til løbslederen, som er i færd med at finde præmier til DM i Rallysprint, for at lægge protesten. Men han vil ikke tage imod protesten, da denne skal lægges skriftligt i Rally HQ. Da vi siger til ham, at vi ikke kan nå at gå over til Rally HQ inden tidsfristen udløber, trækker han blot på skuldrene og arbejder videre på at finde præmier. Dette er en meget arrogant opførsel fra en løbsleders side.

Vi forsøger derfor at nå over til Rally HQ som er 6-700 meter væk, men porten mellem præmieoverrækkelsen og Rally HQ er i mellemtiden blevet lukket og låst. Så vi skal tilbage igen og udenom hele anlægget. Imens udløber protesttiden. Da vi når over til Rally HQ er kørerkontakten på vej væk og resten af løbsledelsen er ingen steder at se.

Vi mener derfor at vi er blevet frataget muligheden for at lægge en protest, hvilket er imod reglementets §65.1 Ydermere er §64.2.5 ikke blevet overholdt i afviklingen af DM3, da resultatlistens offentliggørelse er forsinket, og der ikke bliver meddelt et nyt offentliggørelsestidspunkt på den officielle opslagstavle.

Vi sender derfor efterfølgende en protest til Rallyudvalget, da reglementet ikke er overholdt i forbindelse med afviklingen af DM3. Rallyudvalget svarer imidlertid, at de ikke kan hjælpe fordi vi ikke har lagt en protest til løbsledelsen. Altså netop det vi protesterer over, at vi blev forhindret i. Enten har de ikke læst vores protest, eller også er de komplet ligeglade.

Vi har snakket med Rallyudvalget to gange, som begge gange siger, at de vil se på det. Anden gang sender vi endda et onboard klip fra vores anden gennemkørsel af prøven, som tydeligt viser, at vi ikke vinder noget tid i slowzonen. På vores onboard kan vi se på RallySafe trackeren, at slowzonen er 260 meter lang. Med 60 km/t i gennemsnitsfart vil det hurtigst tilladte 15,6 sekunder. Vi kører igennem slowzonen på et sted mellem 15 og 16 sekunder. Det er derfor minimalt hvad vi vinder på at have bremset sent ned til zonen. Alligevel bliver vi straffet med 20 sekunder ved første gennemkørsel og 17 sekunder ved anden gennemkørsel, da man vælger at straffe ud fra indgangshastigheden. Vi bliver derfor straffet med 37 sekunder, klart størst af alle, uden at have haft en gevinst ved overtrædelsen, som opstår ved en lidt for sen nedbremsning. Rallyudvalget erkender efterfølgende også, at vi ikke har en gevinst ved overtrædelsen, og at straffen er udenfor proportioner.

Ved DM3 vælger DASU folkene derfor igen, som ved de to foregående løb at tilsidesætte reglerne. Denne gang har man dog ikke valgt at afgøre løbet på prøverne, men i stedet ved at uddele ureglementerede straffe. Næste gang et løb skal afvikles med en slowzone, mener vi at det mest retfærdige vil være at straffe ud fra gennemsnitshastigheden. Og at reglerne ikke laves om under afviklingen af et løb. Det er helt skandaløst, at man gang på gang kan gå ind til et løb uden at vide hvilke regler, der er gældende den pågældende dag.

Det er ikke første gang vi oplever, at reglerne ikke er blevet fulgt i forbindelse med afviklingen af DM, og vi brokker os normalt ikke og støtter op om dansk rally ved at deltage i DM serien, men denne gang er grænsen nået for vores retfærdighedsfølelse.  

DASU kan fortsat vælge at lade DM serien afgøres på vejene og af kørerne ved at lade løbets resultat uden straffene i slowzonen tælle.  

Jens-Ole Jensen og Thomas Jensen

 

Hit Counter