TV-aftale for Dansk Super Rally på plads

 

Også i 2023 vil man kunne opleve løbene i Dansk Super Rally på de danske TV- og computerskærme. Rallyudvalget under Dansk Automobil Sports Union har indgået en aftale med Race Media ApS om produktion af programmer fra de fem løb, som indgår i årets udgave af Dansk Super Rally.

 


Race Media ApS vil producere udsendelser fra årets fem afdelinger af Dansk Super Rally.

 

”Indgåelse af tv-aftaler ligger normalt ikke i Rallyudvalgets regi eller for den sags skyld de andre sportsudvalg under DASU. Det er typisk en promotoropgave,” fortæller formand for Rallyudvalget, Kenneth Svendsen. ”Men det er vigtigt for vores sport, at de danske løb får TV-dækning, og derfor har vi fra udvalgets side valgt at agere som en slags formidler mellem produktionsselskabet, de arrangerende klubber og de aktive i sporten.”

 

De aktive i sporten er anført af co-driver Jeannette Kvick og chauffør Ib Kragh, som på hastighedsprøverne kæmper mod hinanden, men her har arbejdet sammen for at sikre sporten TV-dækning. Produktionsselskabet er Race Media ApS, hvor man er meget glad for den aftale, der er indgået med Rallyudvalget.

 

”Jeg synes, at det er den helt rigtige model, vi har fået skabt,” siger bestyrelsesformand for Race Media ApS, Viggo Hansen. ”I stedet for at vi skulle indgå individuelle aftaler med måske 30 aktive teams i sporten, har vi i Race Media én og kun én aftale. Det er rigtig godt gået af Kenneth fra rallyudvalget og Jeannette og Ib fra aktivsiden. På den måde kan vi i Race Media fokusere på det, vi er bedst til, nemlig at lave nogle gode TV-produktioner, hvor den gode journalistik og den spændende historie er i højsædet.”

 

”Jeg er glad for, at vi har fået en aftale på plads,” siger Jeannette Kvick, som læser noter for Jan Petersen. ”Jan og jeg vil naturligvis gøre vores til, at Race Media kommer til at filme os, mens vi sprøjter champagne på målrampen, men denne her aftale handler om sporten. Den er vigtig for os alle i dansk rally – klubber og aktive – for TV-udsendelserne er vores udstillingsvindue ud til det brede publikum, som ikke står i regn og rusk på hastighedsprøverne.”

 

For Ib Kragh er det ikke den første TV-aftale, han har været fødselshjælper til.

 

”Første gang var vist i 00’erne; det var i hvert fald før perioden, hvor Karl-Åge Jensen var promotor, og så har jeg stort hvert år været med sammen med andre kørere for at skabe fundamentet,” fortæller Ib Kragh. ”Kvick og jeg har været soldaterne i marken. Vi har kontaktet klubber og teams for at få dem til at bakke op om TV-aftalen. Hvis der ikke er nogen, som presser på, sker der ikke noget, og så starter sæsonen uden TV-dækning. Det kan sporten ikke tåle.”

 

Ud over de fire klubber, som står bag årets danske afdelinger af Dansk Super Rally – Motorsport Nordjylland, Kjellerup og Omegns Motorklub, Randers Auto Sport og Slagelse Auto Sport – har 27 teams været med til at sikre den økonomiske baggrund for aftalen, mens fire eksterne virksomheder også har været med til at gøre den mulig.

 

”Jeg vil gerne takke klubberne og alle de teams, som har bidraget til, at vi også i 2023 får Dansk Super Rally vist på TV,” siger Ib Kragh.

 

Selv om aftalen mellem Rallyudvalget og Race Media ApS om dækningen af Dansk Super Rally er indgået centralt, vil der blive foretaget fakturering direkte til klubber og teams. I forhold til 2022 vil fakturabeløbet være højere, hvilket dels skyldes den generelle prisudvikling, dels flere todagesarrangementer. Rallyteams har derudover mulighed for at tilkøbe sig adgang til individuelle produktioner hos Race Media ApS. Teams, som ikke kører fuld sæson i Dansk Super Rally og ikke er en del af aftalegrundlaget, kan indgå aftaler med de to aktiv-repræsentanter.

 

 

 

Motorsportsgøgler Morten Alstrup

 

Hit Counter