Udmelding vedr DM1//Rallye Sulingen 5. – 6. Maj 2023 

Ifbm. Rallye Sulingen og deres max deltagerantal på 100 har RU været i kontakt med den tyske løbsledelse og status dd. er, at der arbejdes hårdt på at alle tilmeldte deltagere får lov til at starte ved Rallye Sulingen 2023.

Udfordringen ligger i at der er en del som endnu ikke har betalt deres gebyr enten helt eller mangler at betale det fulde gebyr og man derved ikke kan fastsætte et mere præcist deltagerantal da det drejer sig om ca. 20 teams. 

De deltagere som det drejer sig, om vil blive kontaktet direkte og er gebyret ikke overført SENEST 21. april hvor tilmeldingsfristen lukker, vil man blive frasorteret deltagerlisten med tilbagevirkende kraft. 

På RU’s vegne 
Jeannette Kvick 

 

  

Hit Counter