Ikast og Omegns Motor Klub satser på 
at gentage succesen fra 2022 med to løb i et.

Både de klassiske biler og veteranbilerne er igen kommet ud af garagerne rundt om i landet. Det er tid for ejerne at komme ud at lufte bilerne i den forårsfarvede natur.


Danmarksmestrene i Sport-klassen i 2022, Bent Mikkelsen og Kurt Rasmussen, Honda Civic VTECH er her fanget i IMK DASU Classic 2022

Ikast og Omegns Motor Klub håber på godt vejr og grønne skud på træer og buske, når første afdeling af SONAX DASU Classic-turneringen, der er Danmarksmesterskabet i pålidelighedsløb, lørdag den 22. april, køres i IMK DASU Classic Løbet med start i Ry.

Efter succesen i 2022 med to løb i et, har IMK valgt at lave et særskilt løb for veteranbiler, IMK Veteranløbet, som er et rigtigt familieløb med flere indlagte konkurrencer undervejs på ruten.

IMK DASU Classic
løbet har deltagelse af hele den danske elite i pålidelighedsløb (regularity rally), når løbsledelsen bestående af Troels Nielsen, Inge Nielsen, Niels P. Rolighed, Poul Godballe, Hanne Juhl Godballe, med den meget erfarne løbsleder Jan Søndergaard i spidsen, sender de første biler ud på ruten kl. 10:00 fra en af løbets sponsorer, Kloster Biler,
Kløftehøj 1, 8680 Ry.

Fra kl. 8:00 er der teknisk kontrol og påsætning af startnumre hos Kloster Biler
, så der vil være god mulighed for at se de mange smukke klassiske biler, og få en snak med deltagerne. Kl. 10:00 sendes første bil ud på den krævende rute. IMK DASU Classic løbet kører fra Ry ad en vestlig rute, hvor der køres sekundetaper på de små snoede veje syd for Silkeborg. Ca. kl. 12:30 vil de første deltagere nå frem til frokostpausen hos S.E.J. Biler, Bredgade 32, 8766 Nørre Snede.


Henning Friborg og Else Friborg deltog i deres VW Golf GTI i IMK DASU Classic 2022


Efter frokostpausen køres der en sløjfe vestud, inden bilerne igen vender tilbage til kaffepause. Her er der mulighed for at se de gamle biler indtil ca. kl.15.30. S.E.J. Biler og Nørre Snede Handelsstand er gået sammen om at lave en hyggelig dag med mulighed for tilskuerne at få en god oplevelse her. Så mød gerne op hos bilforhandleren.

Sidste del af IMK DASU Classic løbet køres forbi Rørbæk sø, Vonge, Tørring, Lindved, Grejs og Skibet, inden der nås frem til mål på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ca. kl. 17:00.

IMK Veteranløbet 2 forlader Ry af en østlig rute, og der køres syd om Mossø, frem til Voervadsbro. Herfra øst om Brædstrup og frem til middagspausen i Nr. Snede. Undervejs på første del, er der 8 opgaver, deltagerne skal løse.

Turen fortsætter nu sydpå, omkring Hjortsvang Museum, Vonge, Jelling og frem til en lille pause ved Hopballe Mølle. Herfra til Skibet og over på sydsiden af Vejle Ådal, inden målet nås på Vejle Center Hotel. På denne del er der yderlig 6 opgaver at løse.

Både IMK DASU Classic og IMK Veteranløbet har start, pause og mål på samme adresser, så for interesserede i gamle biler, vil der være nok at kigge på hele dagen, både i ved starten i Ry mellem kl. 8:00 og ca. 11:00, i pausen i Nr. Snede mellem kl. 12:30 og 15:30 og endelig ved mål i Vejle fra kl. ca. 17:00.

Løbets sponsorer er: - Kloster Biler i Ry. – S.E.J.Biler i Nørre Snede. – Vejle Center Hotel i Vejle.

Foto: Viggo Johansen, rallypics.dk

 

____________________________________

Information om SONAX DASU Classic 2023

SONAX DASU Classic er en serie af motorløb, pålidelighedsløb for de som ejer en klassisk bil, indregistreret den 31.12.1990 eller før, og som har lyst til at køre let motorløb sammen med måske et familiemedlem eller en god ven. SONAX DASU Classic-turneringen i 2022 består af syv løb, placeret over hele landet. SONAX DASU Classic tæller som Danmarksmesterskabet i pålidelighedsløb (regularity rally)

Hvad er Historisk Pålidelighedsløb?
Historisk pålidelighedsløb for klassiske biler er en anden måde at køre motorløb på, og er samtidig en sjovere måde at bruge sin klassiske bil på, end blot at køre en tur i godt vejr med termokanden i bagagerummet.

Ikke fordi det ikke er hyggeligt, men det giver en anden dimension, at man kan bruge sin bil i konkurrenceøjemed, og samtidig komme ud blandt andre mennesker, med samme interesse.

Ved pålidelighedsløb forstås et løb på offentlig vej, hvor deltagerne skal overholde forskellige gennemsnitshastigheder.

Løbene køres som oftest efter et tydeligt kort, hvor der er indtegnet nummererede punkter, som man skal køre igennem i rigtig rækkefølge. Undervejs møder man nogle skilte med et bogstav på, som noteres ned i det udleverede kontrolkort, så man kan se om deltagerne har kørt den rigtige rute.

Undervejs på den samlede rute, kører man nogle sekundetaper, hvori man passerer et antal hemmelige tidskontroller. Kontrollerne skal passeres på rette tidspunkt i forhold til den gennemsnitshastighed der køres med. Gennemsnitshastigheden overskrider aldrig 50 km/t.

 

Hit Counter