TIPS OG TRICKS

INFO OMKRING NY MÅDE AT LOGGE PÅ  
WWW.RACENETV.DK

 
Vi har erfaret at den nye måde at logge på har givet problemer 
for enkelte brugere. Derfor kommer vi med lidt tips og tricks her.

1. Du kan stadigt se Race Media NETTV på alle de sædvanlige platforme
PC, Mac, Mobil, iPad Tv.

2. Det kræver dog at du har instaleret en mailkonto med den samme
mailkonto som du har brugt da abonnementet blev oprettet.


3. Har du skiftet mailadresse kan du sende en mail til os
med den nye adresse - så retter vi det med det samme.


4. Når du har logget på kan du lukke NETTV vinduet ned
og gå over i dit mailprogram.Tryk på linket du lige har fået tilsendt.
Bemærk gør du det ikke inden for 2 minutter
skal du logge på igen og få tilsendt en ny mail.

Når du trykker på linket åbner NETTV kanalen og du er logget på.

5. Hvis du ikke kan trykke på linket der er tilsendt skal du kopiere det
ved at holde museknappen nede og trække den henover hele linket.
Herefter skal du vælge at kopiere det og bagefter skal du sætte det ind
i adressefeltet øverst i et nye browservindue.


6. Giver det stadigt problemer er du altid velkommen til at kontakte os på
mail, SMS eller telefonopkald. 
mail@race-media.dk - 20 89 90 60

Fortsat god fornøjelse med Race Media NET TV :-)
--------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT INFO FOR ALL OUR USERS.

Unfortunately, we can see that the new way of logging on
has caused problems for individual users.
That's why we come up with some tips and tricks here.
1. You can still watch Race Media NETTV on all the usual platforms
PC, Mac, Mobile, iPad TV, etc

2. However, it requires that you have installed an email account
with the same email account that you used thenthe subscription was created.

3. If you have changed your email address, you can send us an email with
the new address - and we will correct it immediately.

4. When you have logged in, you can close the NETTV window
and switch to your mail program. Click on the link you just received.
Note, if you do not do this within 2 minutes,
you must log in again and receive a new email.
When you click on the link, the NETTV channel opens and you are logged in.

5. If you cannot click on the link that has been sent, you must copy it
by holding down the mouse button and dragging it over the entire link.
After that, choose to copy it and then  paste it into the address bar
at the top of a new browser window.

6. If it still causes problems, you are always welcome to contact us
by email, SMS or phone call. mail@race-media.dk - +45 20 89 90 60

Continue good enjoyment with Race Media NET TV :-)
Følg RACE NETTV på Facebook Følg RACE NETTV på Facebook
 

Hit Counter