Året 2023 kommer för Hässleholms MK att vara ett jubileumsår, vilket
vi inleder med en stor jubileumsfest på Statt i Hässleholm den 25/2.
Denna fest kommer att föregås av att Södra Bf har blivit inbjudna att ha
sitt årsmöte också på Statt under eftermiddagen samma dag.
Klubben firar 190 år under 2023.
Hur kan vi göra detta?
Jo, det är så att:
Hässleholms Motorklubb    fyller 70 år
Lille Mats/Hässleholms GP fyller 60 år
AM/EC Snapphanerallyt     fyller 55 år
Temahallen grussprint        fyller 5 år
 Alltså firar vi 190 år under 2023.
 
2023 är ett jubileumsår även i övrigt för oss (och motorsporten i Sverige)
För första gången genomför en klubb 2 st SM rally under samma år = Hässleholms MK.
Klubben är också den enda klubben som genomför alla 3 "grenarna" i Rally SM, dvs
"stora" SM, grus- och asfaltsprint SM.
Ingen annan klubb i Sverige har fått detta erbjudande från SRM.
 
Samt: klubben genomför sin 30:e SM-tävling under 2023. Allt sedan 1985 dvs under bara 38 år.
C G Wilke
Presschef mm

Hit Counter